1. Brnić Dragan - Baška

 3xA 2/2(1)  2xA 1/2 
 2xA 1/2(1) 

450m

300m
 
 

 
 
  2. Čubranić Nada - Baška

 2xA 1/2(1)  1xA 3/2(2) 

400m

300m
 
 

 
 
  3. Derenčinović Nada - Baška

 1xA 2/2(3)  1xA 1/2(2) 
 2xS 1/2  1xR 1/2 

700m

200m
 
 

 
 
  4. Velnić Gabrijela - Baška

 2xR 1/2  1xA 1/2(1) 
 1xA 3/2(1) 

450m

50m
 
 

 
 
  5. Villa Limun - Baška

 1xA 3/2  3xA 2/2(1) 

350m

350m
 
 

 
 
  6. Dunmore- Šušak - Baška

 1xA 1/2(1)  1xS 1/2 

550m

50m
 
 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 

BaškaŠilo